Tăng cường giải trình, bám sát cuộc sống

Giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội là một hoạt động giám sát đã được luật định. Những năm qua, hoạt động này ngày càng được quan tâm, triển khai thực hiện, góp phần làm rõ những vấn đề bất cập, bức xúc, được cử tri và xã hội quan tâm.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc tổ chức phiên giải trình vẫn chưa được như kỳ vọng. Tăng cường, nâng cao chất lượng phiên giải trình cũng chính là nhiệm vụ mà Chủ tịch Quốc hội đã đặt ra với các cơ quan của Quốc hội trong năm 2024. 

Tháng 5/2023, Ủy ban Tư pháp đã tổ chức phiên giải trình về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người sau khi đã khảo sát tại 9 địa phương về vấn đề này. Sau phiên giải trình, Ủy ban đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Chỉ sau đó nửa năm, tại Phiên họp thứ 28 diễn ra vào tháng 12/2023, UBTVQH đã đồng ý thông qua đề nghị bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Từ năm 2022 đến nay, các Ủy ban của Quốc hội đã tổ chức được hơn 10 phiên giải trình. Tuy nhiên, việc tổ chức các phiên giải trình chưa có sự thống nhất về trình tự, cách thức thực hiện, nên chưa tạo được tính chủ động cho các chủ thể, đối tượng có liên quan.

Tăng cường hơn nữa các hoạt động giải trình, đây cũng là yêu cầu, nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Nhật Huy -

Như Huỳnh