Tháng 1 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng

Theo Tổng cục Thống kê công bố tháng 1 năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ tăng 4,1%, nhập khẩu tăng 6,8%, so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 sơ bộ xuất siêu 0,38 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,19 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,57 tỷ USD.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam