Thêm 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân

Cùng với các quận, huyện Hà Nội, hôm nay còn có các tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế thuộc Quân khu 4.

Trước đó vào ngày hôm qua, đã có 28 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân. Các tân binh đều thể hiện sự phấn khởi, tự hào, nguyện cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh Tổ quốc. Sau Lễ Giao nhận quân, sẽ tổ chức hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức đón nhận và đảm bảo tốt mọi mặt về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và công tác phòng, chống dịch bệnh (nếu có) cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị... 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam