Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam

Chuyển dịch xanh bao trùm, đảm bảo công bằng là vấn đề mà Việt Nam rất quan tâm nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây cũng là nội dung chính của Diễn đàn quốc gia phát triển bền vững 2023 do Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Học viện chính sách và phát triển tổ chức vào sáng 30/11 tại Hà Nội.

Sau hơn 10 năm triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh, đến nay, nhận thức của cộng đồng về tăng trưởng xanh được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên tính bao trùm của chuyển dịch xanh ở cấp độ địa phương, doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn. Hiện, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gần như không có nguồn vốn, công nghệ để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó nhóm yếu thế, có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi qúa trình chuyển dịch xanh, nguyên nhân do năng lực của nhóm này chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình chuyển dịch.

Với vai trò là cơ quan chắp bút cho Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã và đang xây dựng nhiều cơ chế chính sách, trong đó có việc nghiên cứu để ban hành phân loại ngành xanh quốc gia.

Số liệu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy, năm 2022, 60% vốn đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng trên thế giới là dành cho năng lượng tái tạo. Theo các chuyên gia, chuyển đổi năng lượng cũng sẽ là điểm xuất phát cho hành trình xanh tại Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Công Kiên