Tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Sáng nay 9/5, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, đánh giá các nhiệm vụ chuẩn bị cho phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Trong tháng 4 và đầu tháng 5, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào 20/5. Đến nay, các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực chỉnh lý, hoàn thiện 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7; cho ý kiến đối với 10/11 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc trong tháng 5 là rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng phải triển khai, quyết định. Do đó đề nghị Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, theo từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, trách nhiệm cao độ để tập trung xử lý chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 bảo đảm chất lượng hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, dự kiến sau Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng đoàn Quốc hội sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ để thống nhất các nội dung trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 7. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, trước mắt, các cơ quan của Quốc hội cần chuẩn bị chu đáo cho Phiên họp thường kỳ thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến diễn ra từ ngày 13-15/5 để xem xét 18 nội dung quan trọng. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Đức Minh