Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả đã chủ trì phiên họp thứ nhất để cho ý kiến về các nội dung cơ bản của đề án.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: việc xây dựng và trình đề án là 1 trong các nhiệm vụ mà Nghị quyết 27 của trung ương giao cho Đảng đoàn Quốc hội. Cho rằng công tác xây dựng pháp luật trong những năm qua đã có bước tiến dài sau khi sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm sau tốt hơn năm trước được Đảng, Quốc hội, Chính phủ ghi nhận tại nhiều văn bản. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây cũng là dịp để nhìn lại quá trình xây dựng pháp luật, để từ đó, có định hướng tốt hơn.

Nhấn mạnh các thành viên ban chỉ đạo đều là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn các thành viên ban chỉ đạo với kinh nghiệm thực tiễn của mình sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào dự thảo đề án.

Đề án sẽ sẽ đề xuất các nội dung đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời khả thi, hiệu quả. Đồng thời cũng xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan để thực hiện các đổi mới và những kiến nghị đề xuất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Vũ Hiếu