Tôn trọng lợi ích người tham gia giao thông khi sửa chữa, xây dựng đường bộ

Sáng 24/11, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đường bộ, Đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dự án luật này cần nêu cao nguyên tắc tôn trọng và ưu tiên lợi ích công cộng, lợi ích của người tham gia giao thông khi sửa chữa, xây dựng đường bộ. Đại biểu phản ánh, các công trình sửa chữa đường kéo dài không chuẩn bị trước, thi công rất lâu, dẫn đến cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường và nhiều vấn đề, hệ lụy khác.

Đại biểu cho rằng, Điều 36, 37, 38 của dự thảo luật cần thể hiện rõ: sửa chữa, xây dựng đường đang được sử dụng cần bảo đảm thời gian nhanh, các nhà thầu thi công phải chuẩn bị được đầy đủ các nội dung, triển khai nhanh gọn để sớm trả lại mặt bằng cho giao thông công cộng. 

Về giải thích từ ngữ, đại biểu cho rằng nội dung này trong dự thảo luật còn quá nghèo nàn, trong khi đó, có nhiều khái niệm, giải thích còn rải rác trong các điều khoản của luật. Đại biểu đề nghị cần tập trung nội dung giải thích khái niệm vào Điều 3.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát văn bản luật, tránh viện dẫn luật khác một cách quá chi tiết, vì luật và số điều có thể thay đổi. 

Ngoài ra, về phạm vi điều chỉnh, đại biểu cho rằng phạm vi của luật còn có sự chồng lấn với luật khác. Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát kỹ, loại bỏ dứt khoát các nội dung nằm ngoài phạm vi điều chỉnh đã định, để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, thống nhất của văn bản pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số