Tổng thống Belarus ký ban hành Luật Tổng thống sửa đổi

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký luật sửa đổi Tổng thống Cộng hòa Belarus được Quốc hội thông qua tháng 12/2023.

Cụ thể, Luật sửa đổi quy định chi tiết quyền hạn của người đứng đầu đất nước như củng cố quyền hạn của tổng thống trong việc đưa ra các đề xuất với Quốc hội về việc bầu chủ tịch cũng như các đề xuất về khả năng cử quân nhân ra nước ngoài tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh tập thể và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.

Ngoài ra, các sửa đổi Hiến pháp gồm tổng thống không được nắm quyền hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng chỉ có hiệu lực từ vị tổng thống tiếp theo, đồng nghĩa với việc Tổng thống đương nhiệm Lukashenko sẽ có thể tại vị thêm 10 năm.