TPHCM sẽ chia vỉa hè, lòng đường thành 5 khu vực để cho thuê từ năm 2024

Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi UBND Thành phố về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn.

Theo đề xuất, vỉa hè, lòng đường ở TPHCM sẽ được chia làm 5 khu vực để cho thuê kinh doanh, trông giữ xe với giá từ 20.000 - 350.000 đồng/m 2 /tháng. Nếu được Hội đồng nhân dân TP. HCM thông qua, TP.HCM sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 1.1.2024. Việc tổ chức thu phí phải được triển khai với thủ tục thuận lợi cho tổ chức các nhân đóng phí, trong đó xem xét việc thu phí kết hợp cùng với công tác cấp phép hoặc chấp thuận phương án sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam