Truyền thông: Từ thông tin tới tri thức – Vì một ASEAN tự cường và thích ứng

Tại Đà Nẵng, Bộ thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 – gọi tắt là (AMRI 16) và Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 với các nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chủ đề Hội nghị do chủ nhà Việt Nam đưa ra là “Truyền thông: Từ Thông tin tới Tri thức vì một ASEAN Tự cường và Thích ứng” đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu.

Tuyên bố chung về sự phát triển bền vững và có khả năng chống chịu đã khẳng định sự cần thiết “vượt qua các thách thức thông qua chia sẻ tri thức và thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, huy động nguồn lực và triển khai các sáng kiến nâng cao năng lực”, tiếp tục cơ chế đối thoại, kết nối hướng đến mô hình “ASEAN chung một tiếng nói”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, tham gia vào quá trình phát triển chung, Việt Nam đặc biệt coi trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông. Việc hợp tác thông tin báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng, nhằm gắn kết và lan tỏa các giá trị trong cộng đồng ASEAN. Các quốc gia ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao khả năng tiếp cận internet và kỹ năng số cho người dân, tăng cường quảng bá hình ảnh cho ASEAN, đẩy mạnh thông tin chính thống, tích cực, xử lý tin giả, tin sai, quan tâm các khu vực vùng sâu vùng xa để lan tỏa tri thức, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ đề “Truyền thông: Từ Thông tin tới Tri thức vì một ASEAN Tự cường và Thích ứng” thể hiện tầm nhìn mới của các Bộ trưởng Thông tin trong khu vực về công nghệ và truyền thông, báo chí số. Những thông tin từ Hội nghị sẽ làm cơ sở cho các quốc gia tiếp tục chuyển đổi số, tăng cường kết nối không gian mạng, phục vụ cho hàng trăm triệu công dân ASEAN và thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa