Xin ý kiến Đại biểu Quốc hội chuyên trách về công nghiệp Quốc phòng, An ninh

Trong sáng 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Tại Kỳ họp thứ 6, đã có 102 lượt ý kiến đại biểu cho ý kiến về dự án Luật này. Sau đó, Dự thảo luật đã được tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nhiều nội dung, về áp dụng Luật; Nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Tổ hợp công nghiệp quốc phòng; Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp; Chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận tại buổi phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo tiếp thu, làm rõ các chính sách đặc thù, vượt trội đối với công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tới đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Anh Đức