Ý kiến trái chiều về việc đặt trung tâm y tế huyện thuộc Sở hay thuộc UBND huyện

Mô hình quản lý trung tâm y tế huyện chưa thực sự ổn định và thống nhất giữa các địa phương. Trong vòng 10 năm, 3 lần thay đổi mô hình tổ chức và cơ chế quản lý đối với mạng lưới y tế cơ sở đã tác động tới hoạt động của trung tâm y tế huyện/bệnh viện huyện và trạm y tế xã.

Hiện nay có 60/63 tỉnh, thành phố quy định Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; có 3 tỉnh đang quy định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Vậy cần phải lựa chọn mô hình quản lý trung tâm y tế cấp huyện như thế nào cho phù hợp, tạo sự thống nhất và phát huy hiệu quả. Đây cũng là nội dung nhiều đại biểu quan tâm. 

Dự thảo nghị quyết giám sát đưa ra giải pháp giao Ủy ban dân cấp huyện trực tiếp quản lý trung tâm y tế huyện, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyên môn của ngành y tế. Song theo phân tích của đại biểu, việc giao trung tâm y tế huyện cho sở y tế quản lý theo ngành dọc sẽ phát huy được sự thống nhất trong chỉ đạo, giúp nâng cao chất lượng hoạt động, thuận lợi trong điều hành, bố trí nhân lực. Trong khi nếu giao trung tâm y tế cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý sẽ phát sinh bộ máy, không đảm bảo trong việc quản lý chuyên môn.

Song việc áp dụng mô hình trung tâm y tế huyện trực thuộc Sở Y tế cũng có hạn chế nhất định trong đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Từ thực tế tại Nam Định, khi mà nhiều năm nay Ủy ban nhân dân cấp huyện đã gặp rất nhiều khó khăn với mô hình quản lý của ngành y tế trong việc huy động lực lượng chống dịch hoặc khi có một vụ việc về vi phạm an toàn thực phẩm gây ra, đại biểu Nguyễn Hải Dũng lại đồng tình phương án giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Trung tâm y tế huyện bởi phù hợp với tình hình ở địa phương này.

Trường hợp cần thống nhất mô hình tổ chức trong cả nước, đại biểu đề nghị quy định trong nghị quyết theo hướng Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, sắp xếp, tổ chức thống nhất mô hình ngành y tế tại địa phương để đảm bảo phù hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam