60+: Vấn đề hưu trí và trợ cấp trong dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Càng cao tuổi, người dân càng cần có điểm tựa an sinh vững chắc hơn. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay, trong 14,4 triệu người sau tuổi nghỉ hưu thì chỉ có 3,3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; và gần 2,1 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước; số còn lại chưa được hưởng bất kỳ chính sách trợ cấp nào.

Để mở rộng đối tượng thụ hưởng, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 này, cơ quan soạn thảo đã đề xuất, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến vấn đề hưu trí và trợ cấp hưu trí xã hội, nhằm phù hợp với thực tiễn tốc độ già hóa dân số tăng nhanh; cũng như thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm “không bỏ ai lại phía sau”. Đây cũng là nội dung chính của chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang -

Như Thảo