Bình Phước: Tái thả về rừng 10 cá thể động vật có tên trong sách đỏ

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 10 cá thể động vật hoang dã từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để tái thả về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, các cá thể động vật hoang dã được tiếp nhận và tái thả về rừng gồm hai cá thể khỉ đuôi lợn; hai cá thể khỉ đuôi dài; một cá thể khỉ mặt đỏ; một cá thể mèo rừng; một cá thể rắn ráo trâu; hai cá thể trăn (một cá thể trăn gấm, một cá thể trăn đất) và một cá thể rùa răng. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam