Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm đưa giáo trình PCCC vào trường học

Tiếp tục hoạt động giám sát chuyên đề của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, sáng nay, Đoàn giám sát làm việc với các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Thông tin và Truyền thông về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022".

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong giai đoạn này không có vụ cháy, nổ xảy ra thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Bộ Y tế cho rằng, việc đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật chữa cháy còn hạn chế do thiếu kinh phí. Còn đối với Bộ GD&ĐT, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở giáo dục chưa được tổ chức thường xuyên.

Các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội đã yêu cầu “chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy bắt đầu từ năm học 2021 – 2022” nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chậm trễ thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chậm ban hành Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu hộ cứu nạn cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở báo cáo của 3 Bộ, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và cá cơ sở trong chỉ đạo thực hiện Nghi quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Khắc Phục