• 1099 lượt xem
  • 16:06 05/10/2023
  • Xã hội

Bộ GTVT thông tin về tổ hợp ga Ngọc Hồi, Hà Nội

Tổ hợp ga Ngọc Hồi thuộc tuyến đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên của TP Hà Nội, hiện nay, Bộ GTVT đã hoàn thiện báo cáo đầu kỳ và đang làm việc, lấy ý kiến của thành phố Hà Nội để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, tiến độ dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Việc tiếp tục bố trí vốn thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tổ hợp ga Ngọc Hồi và tiếp nhận diện tích đất đã giải phóng mặt bằng để đưa vào đầu tư sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội thực hiện ngay sau khi các quy hoạch và dự án có liên quan được phê duyệt. Hiện khu tổ hợp ga Ngọc Hồi đã được địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 130ha đất với tổng giá trị giải ngân 1.097 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ để nghiên cứu triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt đô thị số 1, đoạn Ngọc Hồi-Yên Viên.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!