Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tình trạng "quân xanh, quân đỏ" trong đấu giá tài sản là có

Hiện nay, trong cả nước có hơn 1.200 đấu giá viên, gần 600 tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có 57 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện nhiều cuộc đấu giá thành công với giá trị tài sản bán được cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà nước đạt giá trị lớn, qua đó, góp phần tạo nguồn lực cho hoạt động đầu tư. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, hoạt động đấu giá tài sản đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có những giải pháp hữu hiệu. Đây cũng là nội dung được các đại biểu chất vấn trong sáng 15/8. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam