Các luật, chính sách có hiệu lực từ 1/1/2024

Từ hôm nay, thêm ba luật sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới về đấu thầu, khám chữa bệnh và thi đua, khen thưởng.Giảm thuế giá trị gia tăng 2%; áp dụng chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú;... cũng là một số chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2024.

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội thông qua vào ngày 09/01/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 khóa XV.  

Một số điểm đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như:

- Bổ sung đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh (KCB) là người khuyết tật đặc biệt nặng và người từ đủ 75 tuổi trở lên (thay vì phải từ đủ 80 tuổi như luật cũ), bên cạnh các đối tượng như: cấp cứu, trẻ em dưới sáu tuổi, người khuyết tật nặng, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai. Bên cạnh đó, quyền lợi của bệnh nhân cũng được quy định cụ thể, đầy đủ hơn trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

- Thay thế tên gọi của “Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” thành “Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”.

- Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có thời hạn 05 năm và để được gia hạn Giấy phép hành nghề thì phải đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 120 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

LUẬT ĐẤU THẦU 2023

Luật Đấu thầu là một trong 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 23/6/2023. Luật Đấu thầu gồm 10 chương với 96 điều luật. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Đấu thầu 2013.

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2022

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022, đã sửa đổi và bổ sung một số nguyên tắc trong việc khen thưởng.

Theo đó, không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt và chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh…Bên cạnh đó, để đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cá nhân chỉ cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận…Với những cá nhân không có sáng kiến nhưng đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến thì vẫn được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở theo luật mới, Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thay thế Luật Thi đua, khen thưởng 2003.


TỪ 1/1/2024, GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2%

Chính phủ ban hành Nghị định 94 ngày 28/12/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định. Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, TẠM TRÚ

Theo quy định tại thông tư 66/2023 của Bộ Công an, các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ 1-1-2024 gồm: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; online qua cổng dịch vụ công hoặc dịch vụ công trực tuyến khác hoặc qua ứng dụng VNeID. Trong khi đó, quy định cũ chỉ quy định các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú gồm thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc thực hiện online thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của Bộ Công an hoặc quản lý cư trú. Ngoài ra, người dân còn có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình và xác nhận thông tin về cư trú thông qua ứng dụng VNeID.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam