Cân nhắc quy định về can thiệp sớm các tổ chức tín dụng

Một trong các nội dung chỉnh lý đáng chú ý của dự thảo luật các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi) trình kỳ họp lần này là can thiệp sớm các tổ chức tín dụng yếu kém để đảm bảo kịp thời và không gây ảnh hưởng đến hệ thống. Đây là một nội dung được các đại biểu thảo luận chiều nay.

Dự thảo này có bổ sung thêm quy định Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản quyết định chấm dứt can thiệp sớm. Theo đại biểu Lã Thanh Tân, quy định này đã làm thay đổi bản chất của can thiệp sớm (từ cơ chế can thiệp từ sớm, từ xa của cơ quan quản lý sang trạng thái xử lý cụ thể). 

Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Phạm Đức Ấn cho rằng, quy định về biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm như dự thảo là phù hợp. Tuy nhiên, không nên đặt vấn đề ra quyết định và rút quyết định đó.

Các đại biểu cũng nhận định, dự thảo Luật mới chỉ đặt ra quy định về việc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt áp dụng can thiệp sớm mà chưa thấy quy định về việc Ngân hàng Nhà nước có văn bản đặt các tổ chức tín dụng vào tình trạng can thiệp sớm. Trong khi đó, nội dung này đã có quy định tại Luật hiện hành. Do vậy, đề nghị rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam