Cần sửa đổi toàn diện các luật về khoa học - công nghệ

Các quy định, chính sách hiện nay trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đã lạc hậu, không theo kịp sự phát triển và cần phải có sự đổi mới toàn diện các Luật chuyên ngành liên quan. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức vào sáng nay. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự hội nghị.

Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã bộc lộ nhiều tồn tài cần phải sớm khắc phục. Đặc biệt là những chính sách liên quan đến cơ chế tài chính và rào cản hành chính.

Bên cạnh đó, khi xây dựng hành lang pháp lý mới, các quy định cần phải được đánh giá kỹ lương, khả thi trong thực tiễn và thu hút được nhân tài.

Thời gian tới, một số Luật liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ sẽ được đưa ra thảo luận và cho ý kiến tại Nghị trường Quốc hội, như Luật Khoa học và công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Luật Năng lượng nguyên tử. Trong đó, cần phải giải quyết được các bài toán về khơi thông nguồn lực tài chính, đầu tư, đấu thầu, quản lý tài sản công và chế độ đãi ngộ cho các nhà nghiên cứu khoa học. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Tuấn Anh -

Anh Đức