COP26: Du lịch xanh - Chìa khóa phát triển bền vững

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng nhanh chóng, những năm gần đây, du lịch xanh ngày càng được quan tâm và trở thành định hướng phát triển quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục thị trường đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Phát triển du lịch xanh là chìa khóa để phát triển du lịch có trách nhiệm đảm bảo du lịch bền vững.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam