Đảm bảo các nghị quyết của Quốc hội được triển khai nghiêm túc

Sáng 6/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn.

10 nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề và chất vấn, liên quan tới 21 lĩnh vực, trong đó, có một số lĩnh vực được Quốc hội quan tâm, tiến hành giám sát nhiều lần.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước đánh giá việc thực hiện đã bám sát các nội dung trong nghị quyết của Quốc hội, đã khái quát những kết quả đạt được, một số hạn chế, bất cập trong việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn, chỉ ra được nguyên nhân và xác định các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, một số báo cáo gửi đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra bổ sung còn chậm so với thời hạn yêu cầu, một số nội dung trong báo cáo chủ yếu liệt kê các công việc đã triển khai mà chưa có sự đánh giá, phân tích, so sánh về hiệu quả, cũng như đánh giá sự chuyển biến. Do vậy, công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để đảm bảo các nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam