Đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học hàng đầu

Tại cuộc làm việc về đào tạo trình độ tiến sĩ với Ủy ban VHGD của QH, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, cần có cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư đào tạo trình độ tiến sĩ ở những đơn vị đào tạo có tiềm lực, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm. Song song với đó, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát và có chế tài ràng buộc trách nhiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức, quản lý đào tạo và đánh giá chất lượng luận án tiến sĩ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam