Đề nghị cấp đủ máu cho các bệnh viện vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trước phản ánh về tình trạng thiếu nguồn máu điều trị bệnh diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long những ngày gần đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế tiếp tục có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp bảo đảm đầy đủ nguồn cung ứng máu và chế phẩm máu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Bộ cũng yêu cầu Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không bảo đảm nguồn cung ứng máu, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Sở, ngành; hỗ trợ Sở Y tế, bệnh viện mua sắm hoặc trực tiếp tổ chức thực hiện nếu Sở Y tế không đáp ứng được công tác mua sắm vật tư, túi máu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam