Dịch cúm tại Hàn Quốc kéo dài bất thường

Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo chú ý đối với dịch cúm mùa giai đoạn 2023 - 2024 bắt đầu từ cuối tuần qua.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ghi nhận 11 ca mắc cúm trên trung bình 1.000 người trong tuần đầu tiên của tháng 9. Con số này gần như gấp đôi mức trung bình dự kiến trong khoảng thời gian này mọi năm. Do đó, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã lần đầu tiên duy trì cảnh báo chú ý dịch cúm mùa trong suốt một năm không ngắt quãng kể từ tháng 9/2022.

Cùng với khuyến nghị chú ý trong giai đoạn 2023 - 2024, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang áp dụng thời gian cảnh báo cúm mùa dài nhất từ trước tới nay kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2000.

QT