Đối thoại chính sách: Kiểm soát việc nhập khẩu phế liệu, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất, Việt Nam đã có chính sách cho phép nhập khẩu phế liệu, máy móc đã qua sử dụng, nhằm giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí đầu vào. Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thì cũng có không ít trường hợp lợi dụng chính sách này để đưa rác thải vào Việt Nam.

Tình trạng này đặc biệt nóng trong trong giai đoạn 2016-2018, dẫn đến việc các chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo nguy cơ Việt Nam trở thành “bãi rác công nghiệp” hay “bãi rác phế liệu” của thế giới. Nhằm ngăn chặn và kiểm soát nguy cơ trên, Chính phủ và các cơ quan liên ngành đã kịp thời điều chỉnh, ban hành mới một số văn bản pháp luật nhằm kiểm soát việc nhập khẩu phế liệu, hàng hoá, máy móc đã qua sử dụng, và cũng thu được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình thực tế hiện nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, nhằm hạn chế đưa phế phẩm, rác công nghiệp vào Việt Nam, gây ảnh hưởng tới môi trường.

Để cùng bàn luận về vấn đề này, chúng tôi có mời tới trường quay 02 vị khách mời:

TS. HOÀNG DƯƠNG TÙNG – NGUYÊN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

ÔNG TRẦN MINH ĐỨC – GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Bích Nhung -

Anh Thư