Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Giao quyền hạn vượt trội phải đi liền với trách nhiệm

Trước những vi phạm trật tự xây dựng gây ra những hậu quả rất phức tạp, nặng nề, cần xem xét cho phép Hà Nội quy định mức phạt, thông qua tại HĐND thành phố; Mức phạt có thể gấp nhiều lần mức của các địa phương khác. Đây là một trong những nội dung của nguyên lãnh đạo Thành phố Hà Nội đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 59 điều. Các quy định được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô đối với hoạt động quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có tính bao trùm, khái quát hơn, khẳng định tính vượt trội so với các luật khác.

Có ý kiến cho rằng để quy định được các quy định vượt trội, thì phải thống nhất quan điểm là quyền hạn, đi liền với trách nhiệm. Do đó, phải tính toán, xem xét kỹ với từng đề xuất, phải căn cứ vào năng lực, khả năng thực hiện và các hệ quả liên quan…

Ngoài ra, về nội dung quy định di dời các bệnh viện, trường học…ra khỏi nội đô, các ý kiến cho rằng, bản chất quy hoạch Thủ đô là quy hoạch vùng, phải tuân thủ quy hoạch ngành và quy hoạch cấp Quốc gia. Do đó cần làm rõ mối quan hệ này để bảo đảm việc thực hiện có tính khả thi, phù hợp, không bị chồng chéo, không vi phạm các luật chuyên ngành.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Hoàng Hương -

Thế Anh