Giá điện sinh hoạt dự kiến thấp nhất 1.728 đồng, cao nhất 3.457 đồng/kWh

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc, mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, giá điện các bậc thang từ bậc 1 đến bậc 5 được tính bằng 90-180% giá bán lẻ điện bình quân 1.920,37 đồng/kWh (mức điều chỉnh từ 4/5). Theo đó, bậc 1 có giá thấp nhất là khoảng 1.728 đồng/ kWh và cao nhất (bậc 5) là 3.457 đồng/ kWh. Giá này chưa gồm thuế VAT.

Bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh hiện nay; còn bậc cao nhất từ 700 kWh trở lên.

Theo Bộ Công Thương, cơ cấu biểu giá điện mới không khác nhiều so với phương án từng đưa ra năm 2022. Tuy nhiên, việc cải tiến các bậc giá theo giá điện bậc thang sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện so với trước nên sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng. Trong đó, mức giá bán lẻ điện bình quân với nhóm sinh hoạt không thay đổi, nhưng sẽ có nhóm khách hàng được giảm tiền điện và ngược lại.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, việc giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh.

(*) Nguồn: Tiền Phong

Hoàng Yến