Gia tăng số đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sáng 21/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo tóm tắt công tác thi hành án (THA) năm 2023. Theo đó, năm 2023, kết quả thi hành án dân sự đạt tỉ lệ trên 83 %, các khoản thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng chưa cao. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có chiều hướng tăng.

Theo đó, tổng số việc phải thi hành là trên 923.500 việc, có điều kiện thi hành trên 691.500 việc. Thi hành xong trên 575.600 việc, đạt tỉ lệ trên 83 %. Tổng số tiền thi hành xong trên 89.500 tỷ đồng, đạt tỉ lệ trên 46 %.

Bộ Tư pháp, các cơ quan THA dân sự đã tiếp 7.633 lượt công dân; tiếp nhận 12.752 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đã giải quyết xong 2.590 việc/2.669 việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,04%.

Về một số hạn chế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Số việc thi hành án chuyển kỳ sau còn nhiều, các khoản thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng chưa cao. Số đơn thư khiếu nại, tố cáo về THA dân sự có chiều hướng tăng. Nguyên nhân được chỉ ra là một số quy định về THA dân sự trở nên bất cập, quan điểm áp dụng pháp luật trong một số trường hợp còn khác nhau. Tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế phải xử lý ở nhiều địa phương khác nhau, tính chất pháp lý phức tạp. Số việc và tiền thụ lý mới tăng cao so với các năm trước trong khi nguồn lực bảo đảm cho công tác THA dân sự chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam