Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2023 ước đạt 35,49% kế hoạch

Bộ Tài chính cho biết ước giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2023 cả nước đạt 35,49% kế hoạch, tăng so với mức 34,47% đạt được của cùng kỳ năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, có 12 bộ và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên trung bình của cả nước. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao trên 50% gồm Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội… Song hiện vẫn còn 40 bộ và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới tỷ lệ trung bình của cả nước; trong đó, có 32 bộ, cơ quan Trung ương và 4 địa phương chỉ giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn.