Giải quyết tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn

Tiếp tục phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về vấn đề không ban hành, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân - ĐBQH tỉnh Bình Dương cho biết, khi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, nhiều doanh nghiệp phản ảnh doanh nghiệp khi làm chậm, làm sai so với quy định của pháp luật, Nhà nước xử phạt chế tài rất nghiêm nhưng trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật thì chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh. Mặc dù tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp về việc không ban hành, chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật hoặc ban hành văn bản pháp luật không khả thi, Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm và giải pháp gì với vấn đề này.

Cũng về vấn đề chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, đại biểu Nguyễn Hữu Thông - ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho biết, theo như báo cáo, hiện nay vẫn còn 13/129 văn bản quy định chi tiết của luật, nghị định đã có hiệu lực pháp luật trong nhiệm kỳ này nhưng vẫn chưa ban hành các văn bản cụ thể, cá biệt có văn bản còn nợ tới 2 năm 9 tháng. Nếu chúng ta không giải quyết thì con số 2 năm 9 tháng sẽ kéo dài hơn. Một số văn bản theo đánh giá chất lượng chưa đảm bảo, vừa ban hành thời gian ngắn đã sửa đổi, bổ sung hoặc là không có hiệu lực thi hành do không phù hợp với luật và thực tiễn hoặc có bất cập, vướng mắc, cản trở sự phát triển. Vậy thì trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong vấn đề xây dựng thể chế này như thế nào và trách nhiệm của các vị bộ trưởng, trưởng ngành trong vấn đề trên và hướng giải pháp trong thời gian tới?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân và Nguyễn Hữu Thông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2023, theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện còn nợ 12 văn bản đối với các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Với số liệu so sánh, giảm 18 văn bản so với năm 2020, tăng 4 văn bản so với năm 2021 và bằng năm 2022. Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong đó có sự chưa chủ động, chưa cố gắng và chưa lường hết trước được các chủ thể trình văn bản của các bộ, các ngành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường