Giảm 50% số tàu biển nước ngoài được cấp phép vận tải nội địa

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Hàng hải VN 2015 đang được Bộ GTVT lấy ý kiến, quyền vận tải biển nội địa là một trong những lĩnh vực mang tới nhiều kết quả trong quá trình thực hiện bộ luật.

Một trong những kết quả đáng chú ý là tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài được cấp Giấy phép vận tải nội địa đã giảm 50% sau 5 năm thực hiện Bộ luật 2015, do chính sách bảo hộ quyền vận tải nội địa và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam thay thế tàu nước ngoài vận tải nội địa.

Đối với việc vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, hiện tại, có khoảng 40 hãng tàu biển nước ngoài hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam, đảm nhận trên 90% sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Các hãng tàu nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam đều có văn phòng đại diện tại Việt Nam dưới hình thức doanh nghiệp với 100% vốn nước ngoài, thay mặt cho hãng tàu thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và làm đại lý theo hợp đồng.