Giám sát chặt chẽ của Quốc hội đảm bảo pháp luật được thực thi kịp thời, hiệu quả

Vào ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 để triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 6 và tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá 15. Theo đó, sẽ có 9 luật, 10 Nghị quyết được triển khai tại hội nghị này.

Các luật và nghị quyết này đã được Quốc hội thông qua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, để vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, vừa kiến tạo cho phát triển bền vững, lâu dài của đất nước. Bởi vậy, Hội nghị lần này sẽ là dịp quan trọng để thúc đẩy Chính phủ, Quốc hội, các bên liên quan cùng trao đổi; thống nhất những giải pháp khả thi; nâng cao chất lượng công tác triển khai; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật; bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, và hiệu lực, hiệu quả. 

Luật đất đai sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi là 2 đạo luật đặc biệt quan trọng. Không chỉ yêu cầu rất cao về chất lượng, mà tính cấp bách của 2 luật này với đất nước là rất lớn. Chính vì vậy, Quốc hội không chờ đến kỳ họp thường kỳ mà đã đặt quyết tâm chính trị rất cao để có thể thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 nhằm không để bỏ lỡ thời gian, cơ hội của nền kinh tế.  
Chính vì vậy, sau khi Quốc hội đã hoàn thành trách nhiệm xây dựng luật, trọng trách rất lớn lúc này đặt lên Chính phủ, các bộ ngành để khẩn trương tối đa ban hành các văn bản hướng dẫn luật. 

Thực tế thời gian qua, chính tình trạng nợ, chậm văn bản hướng dẫn luật kéo dài gây khoảng trống pháp luật và các thiệt hại trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, Quốc hội tăng cường trách nhiệm giám sát, đôn đốc Chính phủ và các bộ ngành trong khâu ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện luật. 

Phát huy thành công của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15, Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 sẽ là cơ hội quán triệt những điểm mới trọng tâm, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ thực hiện; phát hiện và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai luật. Hội nghị sẽ tiếp tục là điểm nhấn đổi mới quan trọng của Quốc hội để nâng cao hiệu lực thực thi các Luật, Nghị quyết. 

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung