Góc nhìn hôm nay: Chưa dám khởi kiện "con nợ" bảo hiểm xã hội, vì sao?

"Con nợ" ở đây chính là doanh nghiệp. Còn chủ nợ là công nhân và người lao động đang bị các doanh nghiệp nợ-thậm chí trốn đóng BHXH. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy hơn 200.000 lao động đang bị nợ, bị trốn đóng BHXH, khiến cho đời sống quá nhiều khó khăn. Việc nợ BHXH dẫn đến quyền lợi của người lao động bị xâm phạm, như: không được chốt sổ, không được hưởng các chế độ, không được đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, không được nghỉ hưu… nhưng đáng tiếc là các cơ chế giải quyết về nợ BHXH hiện nay, vẫn chưa hiệu quả.

Có đạo luật yêu cầu công đoàn nói chung, được quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Có đạo luật cho phép công đoàn cơ sở được làm việc này. Có đạo luật lại bắt buộc người lao động phải ủy quyền. Nhưng có đạo luật thì yêu cầu khởi kiện một cách chung chung. Chính vì vậy, đến nay cơ bản là bế tắc, hầu như tòa án không thụ lý các vụ việc liên quan đến khởi kiện nợ đọng BHXH. Vậy nên, khó khởi kiện dù được quyền kiện lên tòa án?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Quốc Hưng -

Phương Thảo