Kết quả tạm thời bầu cử Thượng viện Campuchia

Sáng nay, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử Thượng viện khóa 5 năm 2024 vừa kết thúc ở quốc gia Đông Nam Á này vào cuối tuần qua.

Cụ thể, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhận được 10.052 phiếu, tiếp theo là đảng Ý chí Khmer (1.394 phiếu), đảng Sức mạnh dân tộc (234 phiếu) và đảng bảo hoàng FUNCINPEC (19 phiếu). Theo kết quả này, CPP dành được 55 ghế trong Thượng viện Campuchia, trong khi đảng Ý chí Khmer dành 3 ghế. Hết ngày hôm nay, nếu không có khiếu nại, kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 3.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!