Khách mời hôm nay: Ông Nguyễn Sự - Một đời đau đáu nặng lòng với phố Hội

Hội An là một trong hai thành phố đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo trong năm 2023. Điều này cho thấy bản thân nội lực của Hội An vun đắp qua nhiều thế hệ đã có kết quả. Đây là sự ghi nhận, cũng đặt ra thêm trách nhiệm cho Hội An trong việc giữ gìn, phát huy nghề thủ công và nghệ thuật dân gian.

Trong chuyên mục khách mời hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Sự - Nguyên bí thư Thành uỷ TP Hội An, một người suốt đời đau đáu nặng lòng với phố Hội, từng đứng “mũi chịu sào” suốt 3 thập kỷ, góp phần để có được một di sản thế giới như hôm nay.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam