Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong công tác xây dựng pháp luật

Vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đang được Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân quan tâm. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp sáng nay 15/8, nhiều đại biểu đã trăn trở, chất vấn Bộ trưởng Lê Thành Long về các giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

Bên cạnh vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, các đại biểu cũng quan tâm đến biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam