Kiều bào – những đại sứ du lịch xanh

Du lịch từ trước tới nay luôn là ngành kinh tế có vai trò, vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đầu tư để trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là du lịch xanh, du lịch bền vững theo xu hướng chung của thế giới hiện nay. Trong bối cảnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh đến việc phát huy nguồn lực to lớn của kiều bào, việc kiều bào trở thành cầu nối, đưa du lịch Việt Nam đến với thế giới, đóng góp vào nền du lịch nước nhà lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam