Mỹ đưa Israel vào chương trình miễn thị thực

Mỹ sẽ đưa Isarel vào chương trình miễn thị thực của nước này. Việc miễn thị thực sẽ được thực hiện từ ngày 30/11.

Theo chương trình miễn thị thực Mỹ, công dân các nước trong chương trình này sẽ được miễn thị thực khi lưu trú không quá 90 ngày. Các nước phải đáp ứng các yêu cầu về những vấn đề như chống khủng bố, thực thi pháp luật, quản lý nhập cư, bảo mật hồ sơ và quản lý biên giới; phải đối xử tương ứng với du khách có hộ chiếu Mỹ. Mỹ sẽ đánh giá tình hình thực hiện và có thể dừng chương trình miễn thị thực với Israel nếu nhận thấy việc thực hiện các cam kết không đúng yêu cầu.