Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 4.800 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Trong chuyên đề thứ hai về nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội đã có bài tham luận về tín dụng chính sách xã hội với vấn đề bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, 1 con số đáng chú ý là ngân hàng chính sách sách đã giải ngân số tiền hơn 4.800 tỷ đồng cho khoảng hơn 1700 doanh nghiệp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cả nước.

Thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội được thiết kế thành hệ thống chính sách đồng bộ, đa chiều, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống của người nghèo và đối tượng chính sách khác, đồng thời, giúp hạn chế, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách cũng sẽ phải rà soát công tác tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù.

Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng để nâng cao năng lực quản trị và giảm thủ tục hành chính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam