Nông nghiệp Việt Nam: Bài toán nước sạch nông thôn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong bối cảnh khó khăn, toàn ngành nông nghiệp được dự báo với mức tăng trưởng GDP 3,83%, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53 tỷ USD.

Bên cạnh đó, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ USD. Trong đó, một số mặt hàng ghi nhận xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%. Trong đó, một số mặt hàng ghi nhận xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương lực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

 

 

Hà Lan