Nông nghiệp Việt Nam: Nông nghiệp công nghệ cao hướng tới sự bền vững

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là quá trình thay đổi mô hình sản xuất lấy công nghệ làm nền tảng, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tận dụng tối đa các nguyên liệu, phế phụ phẩm, tái chế chúng thành các sản phẩm, tạo thành cơ chế tuần hoàn trong sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đây chính là nội dung cốt lõi của phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng đa chức năng trong nền nông nghiệp tuần hoàn.

Ở nước ta, các mô hình nông nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao dần hình thành và phát triển. Những khó khăn hiện hữu là gì? Mô hình điển hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hay vấn đề về chính sách sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay.Một trong những lợi ích của nông nghiệp công nghệ cao đó là đảm bảo sản xuất hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Câu chuyện tại khu vực Tây Nguyên sau đây là một ví dụ điển hình cho lợi ích của ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Hà Lan