Phân cấp, phân quyền có trọng tâm, trọng điểm khi sửa đổi Luật Thủ đô

Với cơ chế của Luật Thủ đô là phân cấp, phân quyền, ủy quyền, giao quyền và cho hưởng những cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt thì kiểm soát nó như thế nào? Đây là một trong những nội dung được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra khi cho ý kiến về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ chế chính sách, đặc thù trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phải đồng bộ toàn diện, khắc phục ngay những khó khăn, bất cập đang cản trở sự phát triển. Đồng thời cần rõ trách nhiệm, rõ cơ chế kiểm soát quyền lực.

Nhấn mạnh đây là đạo luật về phân cấp và phân quyền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý phải toàn diện chứ không chỉ ở lĩnh vực kinh tế; cùng với đó phải có trọng tâm, trọng điểm chứ không rải “mành mành”. Nội dung nào phân cấp cho cấp thành phố cần thể hiện rõ, ngoài ra cần nghiên cứu quy định để thành phố có thể phân quyền cho cấp dưới.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng cần phân cấp thêm quyền cho thành phố để giải quyết những vấn đề quan trọng. Lấy ví dụ về việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng nếu không có cơ chế đặc thù thì không thể triển khai được.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đây là đạo luật riêng quy định cho Thủ đô Hà Nội, vừa là Thủ đô hành chính của cả nước, vừa là một đô thị đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, quy định các cơ chế riêng, ưu đãi đặc thù, đặc biệt vượt trội đồng thời, cũng là các quy định giao trách nhiệm lớn cho Hà Nội trong xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Bên cạnh đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) vẫn phải đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật có liên quan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng