Phát triển bền vững kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An

Sáng 18/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức tọa đàm Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An. Sự kiện cũng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An.

Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, vùng miền Tây Nghệ An được đánh giá là có tiềm năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ điện, khai khoáng, du lịch và phát triển kinh tế cửa khẩu. Đây là vùng có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, đa dạng về đất đai, thích hợp phát triển nông sản đặc trưng ôn đới, cũng là vùng có kết nối các tuyến đường giao thông thuận lợi, có 5 cửa khẩu. Tuy nhiên, nhiều thách thức cũng đặt ra khi là địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, lũ lụt; chưa có chương trình liên kết phát triển kinh tế- xã hội nội vùng và với các vùng kinh tế trọng điểm khác. Doanh nghiệp đầu tư vào vùng còn ít, quy mô nhỏ, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tại hội nghị, nhiều giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được thảo luận, đề xuất, như phát triển đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, bố trí lại dân cư địa phương. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh, gắn với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hằng Nga -

Đức Minh