Quảng Ngãi: Siết chặt quy trình vận hành, xả lũ thuỷ điện

Tỉnh Quảng Ngãi hiện đang chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thuỷ điện rà soát, xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, tổ chức các đợt diễn tập vận hành xả lũ, đảm bảo an toàn vận hành, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Tại một buổi diễn tập vận hành xả lũ tại thuỷ điện Đakdrinh, huyện miền núi Sơn Tây, các tình huống giả định trong khâu quản lý hồ chứa, các bước vận hành xả lũ điều tiết được đưa ra thực hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư thuỷ điện và chính quyền địa phương. Những lần diễn tập này giúp cho công tác vận hành ứng phó mưa lũ tại các dự án thuỷ điện  không bị động và đảm bảo điều tiết xả lũ hiệu quả.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 28 dự án thuỷ điện, trong đó có 16 thuỷ điện đã đi vào vận hành phát điện. Hiện nay, các chủ đầu tư đều đã lên kế hoạch, xây dựng phương án cũng như tập kết vật tư, máy móc theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với thiên tai từ sớm.

Trong quy trình vận hành liên hồ chứa ở các lưu vực sông đã được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thì địa phương này cũng bắt buộc các chủ đầu tư dự án thuỷ điện phải tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ và quy trình vận hành liên hồ; thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo điều tiết giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ lưu khi có mưa lũ xảy ra, đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy