Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "thị trường cận biên" lên thị trường mới nổi

Hôm nay 28/2, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "thị trường cận biên" lên thị trường mới nổi. Sau gần 25 năm, thì đây là hội nghị đầu tiên về phát triển thị trường chứng khoán, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Tính đến cuối năm 2023, mức vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt 5 triệu 937 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so cuối năm 2022, tương đương 58,1% GDP. Tổng số tài khoản chứng khoán đạt hơn 7,29 triệu tài khoản, tương đương 7,5% dân số, vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được Chính phủ đưa ra.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, mặc dù còn khá trẻ so với thế giới và khu vực, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng minh được sự trưởng thành nhanh chóng cũng như tiềm năng, triển vọng hết sức tích cực; từng bước khẳng định, phát huy vai trò quan trọng là kênh dẫn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng và triển khai ngay các chương trình hành động cụ thể về thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030; rà soát, sửa đổi các quy định bất cập hiện hành; nâng cao chất lượng quản lý, giám sát thị trường; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, các định chế thị trường, các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán; nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi; khuyến khích các loại hình doanh nghiệp thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu; thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán; hỗ trợ tích cực việc hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, phát hành đa dạng các kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; thúc đẩy việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; đa dạng các loại trái phiếu; phát triển các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp cho mục tiêu thực hiện dự án, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; tiếp tục phát triển sản phẩm chứng khoán phái sinh và các sản phẩm mới.

Thủ tướng tin tưởng, nền kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục phát triển tích cực, đặt tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, trước mắt nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam