Thẩm tra báo cáo Chính phủ về ba dự án hồ chứa nước

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng, hồ chứa nước sông Than; và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét.

Báo cáo tại phiên thẩm tra, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận) cơ bản hoàn thành. Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng nằm trên hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, việc bố trí vốn không đủ, đứt đoạn, kéo theo trượt giá làm tăng tổng mức đầu tư của dự án; Việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế không đảm bảo yêu cầu Nghị quyết số 135; UBND tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa còn chưa sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các hợp phần của dự án.

Còn với dự án hồ chứa nước Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), báo cáo chỉ rõ công tác chỉ đạo, chuẩn bị triển khai dự án còn chưa quyết liệt, các khâu về bồi thường giải phóng mặt bằng, phê duyệt đầu tư dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chậm; Năng lực của các đơn vị được giao còn chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

 

Nguyễn Hùng -

Lê Quang