Thừa Thiên-Huế: Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm hộ nghèo huyện A Lưới

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương về huy động nguồn lực giúp A Lưới sớm thoát khỏi huyện nghèo, ngày 29/11, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát động hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho các hộ nghèo của địa phương này.

Theo thống kê dự ước đến cuối năm 2023 toàn huyện A Lưới tỷ lệ hộ nghèo là 24,4%, khoảng 3885 hộ nghèo với 1752 căn nhà tạm. Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm vụ then chốt và hàng đầu là tỉnh Thừa Thiên Huế phải huy động mọi nguồn lực, nỗ lực đưa A Lưới sớm thoát khỏi huyện nghèo vào cuối năm nay. Tại lễ phát động, hơn 30 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đóng góp với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị huyện A Lưới sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, qua đó triển khai có hiêu quả chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tiểu Bảo -

Đào Bảo