Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42

Ngày 8/11, tại kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Pháp, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, lần đầu tiên Việt Nam cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 4 cơ chế then chốt của UNESCO, bao gồm: Thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Việc này giúp Việt Nam có điều kiện trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành, định hình các chính sách, quyết định quan trọng của UNESCO.

Việc đảm đương nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Đại hội đồng cũng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện "trách nhiệm kép" trong việc đóng góp một cách chủ động, tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm, cũng như thúc đẩy các chương trình, định hướng lớn của UNESCO; đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, tận dụng các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững, đồng bộ và toàn diện.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, sự tín nhiệm của cộng đồng thế giới với Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. 

(*) Nguồn: TTXVN

Mai Phương