Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời đại biểu Dương Khắc Mai

Liên quan đến câu hỏi đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn Đắk Nông về vấn đề liên quan đến thanh toán cho người bệnh khi phải ra ngoài mua thuốc nếu cơ sở khám chữa bệnh không đủ thuốc để cung ứng và theo quy định của bên bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết đã có chỉ đạo rất cụ thể và trong lúc Quốc hội đang họp Vụ bảo hiểm y tế cùng với các thành viên của Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã họp bàn về những nội dung phương án cụ thể được Vụ Bảo hiểm y tế xây dựng để đưa ra xin ý kiến trước các bộ.

Bộ trưởng cho biết để quy định này trở thành hiện thực phải có văn bản thông tư của bộ, là văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn triển khai cụ thể. Nội dung này Bộ cũng đang tích cực chỉ đạo triển khai và đang có những nội dung để xin ý kiến các bộ, ngành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải